Baneleie

Banene stenges kl. 21.30 hver kveld.

All hopping på anlegget skal være avtalt med Lina C. Tellefsen på forhånd. Dette på grunn av sikkerhet og hensyn til andre ryttere.

Alle som benytter seg av anlegget til Grenland Ryttersportsklubb må betale baneleie.

Baneleie gjelder uansett om du rir ukentlige treninger for trener eller egentrening.

! Priser vil bli justert iløpet av våren 2024. 

Medlemmer:
 • Halvårskort kr 4000,-

 • Helårskort kr 7.500,-

Hel og halvårs leie inkluderer fast treningsboks i gamle skolestallen eller privatstallen, max. to bokser per husstand. Overnatting maks fire døgn, pris 100kr døgnet ved overnatting.

 • Månedskort kr 1000,-

 • Pr gang kr 100,- (per ekvipasje)

Dette betales inn på vipps #135808

Ikke-medlemmer:

Ved organisert trening, skal trener innkreve avtalt beløp for baneleie for ikke-medlemmer.

 • Månedskort kr 1500,-

 • Halvårskort kr 5000,- Gjelder for januar - juni eller juli - desember.

 • Årskort kr 9.500,-

 • Pr gang kr 200,- (per ekvipasje) 

Leie av gjesteboks:

 • Dagboks kr 250,-

 • Døgnboks kr 350,-

 • Helg kr 750,- (fredag til søndag)

Kjøp av kort:

Alle kort kjøpes forskuddsvis før den 1. i måneden. Innbetaling av baneleie for ikke-medlemmer til konto 2610.27.41969 merket "baneleie" og rytters navn.
Kopi av betaling sendes Lina C. Tellefsen på mail linacamilla@hotmail.com
Alternativt kan beløpet Vippses til #135808 med kopi av skjermfoto til Lina Camilla Tellefsen.

Det blir sendt vippskrav på kr 500 i etterkant av ubetalt baneleie. 

Navn E-post Mobil Rytters navn Månedskort Halvårskort Helårskort
Medlem av GRSK?
Medlem
Ikke medlem
Valg av betalingsmåte
Vipps #135808
Konto 2610 27 41969
Send inn
OPPSTALLING

For informasjon om oppstalling eller spørsmål, kontakt oss på mail.

styret@grsk.no

Eller Lina Camilla Tellefsen tlf. 477 03 495

PARKERINg
 • Parkering med strøm kr 2500,- pr. mnd.

 • Parkering hestehenger kr 700,- pr. mnd.

Leie av hall/anlegg/kafe

Utleie av Konkurransehall (30x70)/stor utebane:

 • kr. 6000 pr dag for stengt hall.

 • kr. 3000 pr halv dag stengt hall (seks timer)

 • kr. 800,- pr time for stengt hall.

Utleie av Oppvarmingshall(22x60)/liten utebane:

 • kr. 5000 pr dag for stengt hall.

 • kr. 2500 pr halv dag stengt hall (seks timer)

 • kr. 700 pr time for stengt hall.

Leie av lydanlegg - kr. 1500,-

Leie av hindermateriell - kr. 1000,- per dag

Leie av dressurrail - kr. 1000,-per dag

Leietaker skal sørge for at hallene er møkket og trillebår tømt etter bruk, hvis ikke blir dette fakturert kr. 2000,- i etterkant .

Politiattest for ansvarlig trener må fremvises ved booking av leie. 

Henvendelse for nærmere avtale til Nina Nesstrand tlf. 974 04 295, epost: styret@grsk.no.