Baneleie

Banene stenges kl. 21.30 hver kveld.

All bruk av den store ridehallen (konkurransehallen) skal være avtalt med Nina Nesstrand på forhånd. All hopping i den lille hallen skal være avtalt med Nina Nesstrand på forhånd. Dette på grunn av sikkerhet og hensyn til andre ryttere. 

Alle som benytter seg av anlegget til Grenland Ryttersportsklubb må betale baneleie.

Baneleie gjelder uansett om du rir ukentlige treninger for trener eller egentrening.

Medlemmer:
 • Halvårskort kr 2000,- Gjelder for januar - juni  eller juli - desember.

 • Helårskort kr 4000,-

Halv og helårs leie inkluderer fast treningsboks i gamle skolestallen, max. to bokser per husstand.

 • Månedskort kr 500,-

 • Pr gang kr 50,-

Dette betales inn på vips #135808

Ikke-medlemmer:

Ved organisert trening, skal trener innkreve avtalt beløp for baneleie for ikke-medlemmer.

 • Månedskort kr 700,-

 • Halvårskort kr 3000,- Gjelder for  januar - juni eller juli - desember.

 • Årskort kr 6000,-

 • Pr gang kr 100,-

Leie av gjesteboks:

 • Dagboks kr 250,-

 • Døgnboks kr 600,-

 • Helg kr 750,- (fredag til søndag)

Kjøp av kort: 

Alle kort kjøpes forskuddsvis før den 1. i måneden. Innbetaling av baneleie for ikke-medlemmer til konto 2610.27.41969 merket " baneleie" og rytters navn.
Kopi av betaling sendes Nina Nesstrand på mail nina.nesstrand@outlook.com.
Alternativt kan beløpet Vippses til #135808 med kopi av skjermfoto til Nina Nesstrand.

Navn E-post Mobil Rytters navn Månedskort Halvårskort Helårskort
Medlem av GRSK?
Medlem
Ikke medlem
Valg av betalingsmåte
Vipps #135808
Konto 2610 27 41969
Send inn
OPPSTALLING

For informasjon om oppstalling eller spørsmål, kontakt oss på mail.

styret@grsk.no

Eller Nina Nesstrand tlf. 974 04 295

PARKERINg
 • Parkering med strøm kr 250,- pr. mnd.

 • Parkering hestehenger kr 100,- pr. mnd.

Leie av hall/anlegg/kafe

Utleie av Konkurransehall (30x70) :

 • kr. 5.000,- pr dag for stengt hall.

 • kr. 600,- pr time for stengt hall.

Utleie av Oppvarmingshall(22x60):

 • kr. 3.500,- pr dag for stengt hall.

 • kr. 500,- pr time for stengt hall.

Leie av lydanlegg - kr. 1500,-

Leie av hindermateriell - kr. 1000,-

Leie av dressurrail - kr. 1000,-

Leietaker skal sørge for at hallene er møkket og trillebår tømt etter bruk, hvis ikke blir dette fakturert kr. 2000,- i etterkant .

Henvendelse for nærmere avtale til  Nina Nesstrand tlf. 974 04 295, epost: nina.nesstrand@gmail.com.