Sponsing, profilering i haller

Er din bedrift interessert i å støtte rideklubben? Vi er takknemlige for all støtte til vårt anlegg. Vi setter sammen en profileringspakke som passer den enkelte bedrift, logo på hjemmesiden, stevnesponsor, klassesponsor, hindersponsor etc.

Sponsorstøtten behøver ikke være penger. Vi tar også imot produkter som vi kan benytte på stevner eller i aktiviteter og i kiosken.

  • Logo med link på hjemmesiden kr. 1000,-

Vi tilbyr fast skiltprofilering i ridehallene til følgende årlige priser:

  • Skilt - store ridehall kr. 4000,-

  • Skilt - lille ridehall kr. 2000,-

  • Skilt i begge hallene kr. 5000,-

  • Skilt ute og i store og lille hall kr. 6500,-

Engangskostnad til produksjon og montering av skilt: kr. 2700.-

Kontakt: styret@grsk.no