Innmeldingskjema
Navn E-post Melding Fødselsdato Adresse Mobilnummer Send inn
innmelding i klubben

Ved innmelding, benytt skjema,  eller kontakt:
Merete Skar, mskar4@gmail.com tlf. 952 78 755

Medlemskontingent:

  • Enkeltmedlem kr. 500,-

  • Familiemedlem kr. 700,- husk å oppgi alle familiemedlemmers navn, fødselsdato, epost og adresse.

Lisenser og Grønt Kort

Ved førstegangsregistrering av lisens/Grønt Kort, må melding sendes til medlemsansvarlig. Du kan benytte skjema her og skrive i meldingsfeltet. Meldingen sendes da til Merete Skar.

Alle som skal delta i ridekonkurranser på utvidet klubbstevne eller høyere nivå, må  ha Grønt Kort. Grønt Kort består av et regelkurs KR1, kurs i sikkerhet og hestekunnskap, praksis i stall, praktisk ridetest. Regelkurset arrangeres av TVRR(kretsen) jevnlig og kunngjøres på kretsens side.

For de øvrige delene av Grønt Kort-kurset, herunder ridetesten,  kan man sende mail til Heidi Holthe (JMRK): heidi.holthe@hotmail.com, så samler hun opp nok deltakere og holder kurs.

Hestelisens fra NRYF:

  • Førstegangsregistrering  kr. 400,-

  • Årlig lisens kr. 300,-

  • Årlig ponnimåling (t.o.m 8 år) kr. 100,-

Rytterlisens  fra NRYF:

  • Grunnlisens kr. 400,- ( kr.  680,- m/ forsikring)

  • Hovedlisens kr. 1000,- (kr. 1280,- m/ forsikring)

  • Topplisens, FEI-stevner  kr. 2000,-

Les mer om Grønt kort på rytter.no