Innmeldingskjema
Navn E-post Melding Fødselsdato Adresse Mobilnummer Send inn
innmelding i klubben

Ved innmelding, benytt skjema,  eller kontakt:
Merete Skar, mskar4@gmail.com

Medlemskontingent:

  • Enkeltmedlem kr. 500,-

  • Familiemedlem kr. 700,- husk å oppgi alle familiemedlemmers navn, fødselsdato, epost og adresse.

Som medlem mottar du bladet Hestesport, og du får redusert pris på baneleie.

Lisenser og Grønt Kort

Ved førstegangsregistrering av lisens/Grønt Kort, må melding sendes til medlemsansvarlig. Du kan benytte skjema her og skrive i meldingsfeltet. Meldingen sendes da til Merete Skar.

Alle som skal delta i ridekonkurranser på utvidet klubbstevne eller høyere nivå, må  ha Grønt Kort. Grønt Kort består av et regelkurs KR1, kurs i sikkerhet og hestekunnskap, praksis i stall, praktisk ridetest. Regelkurset arrangeres av TVRR(kretsen) jevnlig og kunngjøres på kretsens side.

For de øvrige delene av Grønt Kort-kurset, herunder ridetesten,  kan man sende mail til Heidi Holthe (JMRK): heidi.holthe@hotmail.com, så samler hun opp nok deltakere og holder kurs.

Hestelisens fra NRYF:

  • Førstegangsregistrering  kr. 400,-

  • Årlig lisens kr. 300,-

  • Årlig ponnimåling (t.o.m 8 år) kr. 100,-

Rytterlisens  fra NRYF:

  • Grunnlisens kr. 400,- ( kr.  680,- m/ forsikring)

  • Hovedlisens kr. 1000,- (kr. 1280,- m/ forsikring)

  • Topplisens, FEI-stevner  kr. 2000,-

Les mer om Grønt kort på rytter.no


klubbjakker

Vi har flotte klubbjakker i ulike farger.

Se bilder på klubbens facebook side.

Pris kr. 750,-

Jakkene kan prøves ved sekretariatet og kjøpes på stevner. Utenom stevner, kontakt Mette Ahlbom tlf. 99575415

dugnadspoeng

Vi setter stor pris på at medlemmer hjelper til, og håper at dette vil bli oppfattet som et positivt bidrag, for all innsatsen som legges ned av frivillige på senteret.
Det vil fortsatt være det samme retningslinjene om hvordan man samler poeng. Systemet rundt dugnadspoeng blir løpende evaluert.
Styret setter pris på innspill til tiltaket, og vi ønsker også forslag i fremtiden på hva dugnadspoeng ellers kan ønskes benyttet til.

 All dugnads arbeid:

1 poeng pr hele dugnadstime.
Det vil finnes egne skjema for dette i sekretariatet, skjemaet er personlig.
Man er selv ansvarlig for å få påført poeng på sitt skjema.
Man er selv ansvarlig for å få signatur av ansvarlig for å få bekreftet opptjente poeng. Man er selv ansvarlig for å ta vare på sin egen poengoversikt.

Styreverv/sekretariat/arrangement/stevneansvarlig
Dette regnes som dugnadsinnsats og premieres med 1. poeng for hver hele time, på lik linje med annet poenggivende arbeid.

Ved annen dugnad som arrangeres på Grenland er det også mulig å samle dugnadspoeng. Dvs. feks. klargjøring til stevne, arbeid under og etter stevne, organisert dugnad på anlegget i form av vedlikehold osv.

Poeng kan overføres innenfor husstanden/medlemskapet.
Opptjente poeng kan ikke byttes/gis bort til andre utenfor husstanden/medlemskapet.

10 - en baneleie
30 - halvt års kaffeavtale
50 - klubbjakke eller shabrakk 
80 - klubbdekken 
90 - halvt års baneleie inkl. boks 
120 - helårs baneleie inkl. boks 

Halv og helårs leie inkluderer fast treningsboks i gamle skolestallen, max. to bokser per husstand