medlemsfordeler
rytterstøtte

Det er mulighet for ryttere i klubben å søke om rytterstøtte

  • Forutsetning er at klubben har tilstrekkelig økonomi på aktuelt tidspunkt

  • Deltagelse i mesterskap/internasjonale stevner med uttak, vil søknader behandles av styret per stevne

  • Lagkonkurranse nasjonalt dekkes startavgift

  • Ryttere skal ri med klubbens logo. Shabrakk kan lånes, eventuelt deles ut av klubben hvis økonomi tillater det

  • Søknad til styret@grsk.no


klubbjakker

Vi har flotte klubbjakker i ulike farger.

Se bilder på klubbens facebook side.

Pris kr. 750,-

Jakkene kan prøves ved sekretariatet og kjøpes på stevner.

dugnadspoeng

Vi setter stor pris på at medlemmer hjelper til, og håper at dette vil bli oppfattet som et positivt bidrag, for all innsatsen som legges ned av frivillige på senteret.
Det vil fortsatt være det samme retningslinjene om hvordan man samler poeng. Systemet rundt dugnadspoeng blir løpende evaluert.
Styret setter pris på innspill til tiltaket, og vi ønsker også forslag i fremtiden på hva dugnadspoeng ellers kan ønskes benyttet til.

 All dugnads arbeid:

1 poeng pr hele dugnadstime.
Det vil finnes egne skjema for dette i sekretariatet, skjemaet er personlig.
Man er selv ansvarlig for å få påført poeng på sitt skjema.
Man er selv ansvarlig for å få signatur av ansvarlig for å få bekreftet opptjente poeng. Man er selv ansvarlig for å ta vare på sin egen poengoversikt.

Styreverv/sekretariat/arrangement/stevneansvarlig
Dette regnes som dugnadsinnsats og premieres med 1. poeng for hver hele time, på lik linje med annet poenggivende arbeid.

Ved annen dugnad som arrangeres på Grenland er det også mulig å samle dugnadspoeng. Dvs. feks. klargjøring til stevne, arbeid under og etter stevne, organisert dugnad på anlegget i form av vedlikehold osv.

Poeng kan overføres innenfor husstanden/medlemskapet.
Opptjente poeng kan ikke byttes/gis bort til andre utenfor husstanden/medlemskapet.

10 - en baneleie
30 - halvt års kaffeavtale
40 - klubbgenser
50 - klubbjakke eller shabrakk 
80 - klubbdekken 
90 - halvt års baneleie inkl. boks 
120 - helårs baneleie inkl. boks 

Halv og helårs leie inkluderer fast treningsboks i gamle skolestallen, max. to bokser per husstand