egenerklæringsskjema 
Navn E-post
Bekreft med "JA" i dette felt at hesten oppfyller vilkårene i egenerklæring vedrørende sykdom
JA
NEI
Hest/ponni Ankomstdato Mobiltelefon Send inn
oppstalling for tilreisende

Vennligst bekreft følgende ved å fylle ut egenerklæringsskjemaet.

  1. Hesten kommer fra stall som ikke er pålagt restriksjoner i medhold av "lov om tiltak mot dyresykdommer" av 8. juni 1962, eller andre særbestemmelser.

  2. Hesten, eller andre dyr i besetningen hesten kommer fra,  viser ikke symptomer som kan gi mistanke om slik sykdom eller annen smittsom hestesykdom.

  3. Temperaturmåling (morgentemperatur) foretatt på stallen på avreisedagen er innenfor normalnivå.

  4. Hesten i løpet av de siste to uker ikke vært i kontakt med dyr som etter mitt kjennskap, har lidd av eller vært mistenkt for smittsom sykdom.

Egenerklæring skal avgis før hest lastes av ved Vallermyrene Ridesenter. Pass med ID og godkjent vaksinasjon skal fremvises og en kopi av pass leveres til GRSK oppstallingsansvarlig.

Kontrakt for oppstalling skal signeres og et depositum på kr. 250,- ved korttidsoppstalling for rengjort boks/paddock ved fraflytting skal innbetales GRSK