egenerklæringsskjema
Navn E-post
Bekreft med "JA" i dette felt at hesten oppfyller vilkårene i egenerklæring vedrørende sykdom
JA
NEI
Hest/ponni Ankomstdato Mobiltelefon Send inn
oppstalling for tilreisende

Vennligst bekreft følgende ved å fylle ut egenerklæringsskjemaet.

  1. Hesten kommer fra stall som ikke er pålagt restriksjoner i medhold av "lov om tiltak mot dyresykdommer" av 8. juni 1962, eller andre særbestemmelser.

  2. Hesten, eller andre dyr i besetningen hesten kommer fra, viser ikke symptomer som kan gi mistanke om slik sykdom eller annen smittsom hestesykdom.

  3. Temperaturmåling (morgentemperatur) foretatt på stallen på avreisedagen er innenfor normalnivå.

  4. Hesten har i løpet av de siste to uker ikke vært i kontakt med dyr som etter mitt kjennskap, har lidd av eller vært mistenkt for smittsom sykdom.

Egenerklæring skal avgis før hest lastes av ved Vallermyrene Leir. Pass med ID og godkjent vaksinasjon skal fremvises og en kopi av pass leveres til GRSK oppstallingsansvarlig.

Kontrakt for oppstalling skal signeres og et depositum på kr. 250,- ved korttidsoppstalling for rengjort boks/paddock ved fraflytting skal innbetales GRSK

Per i dag tilbyr vi kun opptil 4 døgn oppstalling

HEST SOM ANKOMMER NORGE FRA UTLANDET

Regler for import ligger på mattilsynet.no (Import av hest | Mattilsynet) og hester som importeres til Norge skal ledsages av helsesertifikat. I pkt 4 er det angitt at hester som importeres ikke skal forflyttes de første 48 timene etter ankomst.
Det vil si at alle hester som ankommer senteret skal ha oppholdt seg på egen stall/isolat minst 48 timer før ankomst. Hvis dette ikke er mulig, skal hesten plasseres i egen isolasjonsstall og helsesertifikat skal fremvises. Det skal ikke benytte fellesområder som paddocker, ridehall etc. Eget utstyr til fjerning av møkk, egne vannbøtte etc skal benyttes.
Boks(er) i isolasjonsstall skal tømmes ved avreise. Boksen(e) skal også desinfiseres. Klubben tar ansvar for desinfisering og det vil tilkomme et eget gebyr for dette på 500,- pr boks.
Dette gjelder friske dyr fra steder uten smitte.
Ved kjent smitte må reglene til mattilsynet følges og dyret skal ikke ankomme senteret.
Norske myndigheter har inngått en avtale om forenklet grensepassering for konkurransehester mellom Sverige, Danmark, Finland og Norge. Avtalen innebærer at hester som skal delta i konkurranse i ett av disse landene ikke må ledsages av et helsesertifikat ved grensepassering, samt at midlertidig innførte registrerte hester til konkurranser etc. er unntatt fra kravet om å ikke forflyttes de første 48 timene. For hester som har konkurrert i øvrige land gjelder 48 timers krav før ankomst til senteret.