info fra styret

Klubben har en egen lukket side for klubbens medlemmer på facebook:

GRSK - infoside for klubbens medlemmer

I tillegg har klubben en åpen facebook og instagram profil.

Retningslinjer for sosiale medier

Alle åpne dokumenter, slik som styrereferat, årsmøtereferat og styrende dokumenter finner du her i en åpen google docs mappe:

GRSK - åpen informasjon

styret grsk

Kontakt: styret@grsk.no

Leder: Nina Isnes Nesstrand
Nestleder: Tonje K. Sulen

Styremedlem:
Trine Stenseth
Linn H. Jahr
Joakim Lindkjenn
Jeronica Negård Sætervik
Lina C. Tellefsen

Ungdomsrepresentant og barneidrettsansvarlig: Marte Møller Andersen
Ansvarlig for politiattest: Linn H. Jahr 

Vara:
Linn Markegård


Stevneansvarlig:                          Mette Ahlbom  - 995 75 415

Spranggruppa

Kontakt: sprang@grsk.no

Leder: Caroline Pettersen (415 97 310)

Nestleder:  Turid H. Claussen

Medlemmer:
Katrine D. Tindberg, Karina Reinfjell, Lillian Lystad, Margitte Tonning, Victoria Buaas, Tonje Jansen 

Klubbtrener sprang:
Silje Ludvigsen Dalen, koordinerer trenere og laguttak sprang.
Klubbens medlemmer kan også kontakte Silje ved behov for stevnehjelp dersom Silje er på stevner

Dressurgruppa

Kontakt: dressur@grsk.no

Leder: Hilde Løvmo (901 70 448)

Nestleder: Bente Jørgensen

Medlemmer:
Tove S. Sørensen, Ida Johnsen, Terje Belgen, Ingrid Løvmo

Møtereferater dressurgruppen