info fra styret

Klubben har en egen lukket side for klubbens medlemmer på facebook:

GRSK - infoside for klubbens medlemmer

I tillegg har klubben en åpen facebook og instagram profil.

Retningslinjer for sosiale medier

Alle åpne dokumenter, slik som styrereferat, årsmøtereferat og styrende dokumenter finner du her i en åpen google docs mappe:

GRSK - åpen informasjon

styret grsk

Kontakt: styret@grsk.no

Leder: Nina Isnes Nesstrand
Nestleder: Morten Claussen

Styremedlem:
Trine Stenseth
Anette Vasdal Gundersen
Håkon Stornes
Jeronica Negård Sætervik
Lina C. Tellefsen

Ungdomsrepresentant og barneidrettsansvarlig: Marte Møller Andersen
Ansvarlig for politiattest: Nina Nesstrand og Jeronica Sætervik

Vara:
Siri Auen


Stevneansvarlig:                          Mette Ahlbom  - 995 75 415

Spranggruppa

Kontakt: sprang@grsk.no

Leder: Caroline Pettersen (415 97 310)

Nestleder:  Anette L. Riis

Medlemmer:
Turid Homme-Claussen, Thea Ahlbom, Charlotte Geirmark, Margitte Tonning, Victoria Buaas

Klubbtrener sprang:
Silje Ludvigsen Dalen, koordinerer trenere og laguttak sprang.
Klubbens medlemmer kan også kontakte Silje ved behov for stevnehjelp dersom Silje er på stevner

Dressurgruppa

Kontakt: dressur@grsk.no

Leder: Hilde Løvmo (901 70 448)

Nestleder: Siri Auen

Medlemmer:
Bente Jørgensen, Camilla Dybvik, Jill Helland

Møtereferater dressurgruppen