info fra styret

Klubben har en egen lukket side for klubbens medlemmer på facebook:

GRSK - infoside for klubbens medlemmer

I tillegg har klubben en åpen facebook og instagram profil.

Retningslinjer for sosiale medier

Alle åpne dokumenter, slik som styrereferat, årsmøtereferat og styrende dokumenter finner du her i en åpen google docs mappe:

GRSK - åpen informasjon

styret grsk

Kontakt: styret@grsk.no

Leder:  Tove Sanderhoff Sørensen
Nestleder: Nina Isnes Nesstrand 

Styremedlem:
Trine Stenseth
Marius Kvalmo
Anette Vasdal Gundersen
Håkon Stornes 
Jeronica Negård Sætervik

Ungdomsrepresentant: Aurora Nordvollen
Barneidrettsansvarlig og ansvarlig for politiattest: Nina Nesstrand

Vara:
Siri Auen 

Spranggruppa

Kontakt: sprang@grsk.no

Leder: Marcus Kingdom-Clark (406 93 932)

Nestleder: Caroline Pettersen

Medlemmer:
Lina Stornes, Anniken Stranddal, Linda Kingdom-Clark, Turid Homme-Claussen, Thea Ahlbom, Kari Olsen 

Klubbtrener sprang:
Silje Ludvigsen Dalen, koordinerer trenere og laguttak sprang.
Klubbens medlemmer kan også kontakte Silje ved behov for stevnehjelp dersom Silje er på stevner

Dressurgruppa

Kontakt: dressur@grsk.no

Leder: Carina Slåtta  (920 86 736)

Nestleder: Siri Auen

Medlemmer:
Ellen Nilssen-Kvalmo, Tatjana Jensen, Gry Grønvold, Hilde Andersen 

Møtereferater dressurgruppen